Препарати

ТРУНФО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.04.2024

 • Missing thumbnail

  ТРУНФО е фунгицид със системно действие и трансламинарна подвижност и странична дифузия. Фунгицид на основата на азоксистробин, който при- надлежи към химическото семейство на стробилурините (външни хинонови инхибитори), с широк спектър на действие срещу различните семейства патогенни гъби, действащи върху покълването на спори, върху растежа на мицелите и върху спорообразуването. Азоксистробин действа чрез инхиби- ране на митохондриалното дишане в гъбичките.

  ТРУНФО трябва да се прилага като превантивен фунгицид, осигуряващ продължителна защита срещу нови инфекции, в зависимост от заболяването и развитието на листата. Дъжд паднал два часа след приложение не влияе на ефективността на продукта. Има превантивна, лечебна и антиспороносна активност.

  ПРЕПОРЪКИ
  За да се избегне развитието на резистентност, максималният брой обработки с този продукт на година за насочени заболявания е: 3 пъти за краставици и тиквички; 1 път за домати (оранжерия), пшеница, ечемик и ориз.
  Редувайте употребата на този продукт с фунгициди с различни начини на действие.
  Правилно калибрирайте оборудването, за разхода на пръскане на декар, според дебита на пръскачката (L / min), скоростта и работната ширина (между редовете) със специално внимание при равномерността на разпреде- лението на пръскането.
  Количеството на продукта и обемът на разтвора трябва да съответстват на областта на приложение, съобразено с посочените концентрации / дози.

 • Регистрации на ТРУНФО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията –10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно-при поява на първи симптоми.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Хелминтоспориоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа), превантивно, при поява на първи симптоми

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията –10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пирикулариоза

  Хелминтоспориоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восъчна зрелост (твърда консистенция), превантивно, при поява на първи симптоми

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Септориоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа), превантивно, при поява на първи симптоми

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията –10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията –10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство
  Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията –10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка