Препарати

ТРУНФО МАКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

01.06.2023

 • Missing thumbnail

  ТРУНФО МАКС Е системен фунгицид с трансламинарно действие, широкоспектърно и превантивно, лечебно и изкореняващо действие; бавна акропетална транслокация (ксилема), но с равномерно разпределение в целия лист. Той има способността да инхибира митохондриалното дишане на гъбичните клетки, като предотвратява трансфера на електрони между цитохром b и c1, като по този начин предотвратява образуването на енергия (АТФ), необходима за техния растеж и развитие. Силен инхибитор на кълняемостта на спорите и подвижността на зооспорите. Потиска началните етапи в развитието на гъбичките. Той предотвратява растежа на мицела и показва забележителна антиспорулантна активност; с тебуконазол : триазол (MoA FRAC код 3). Среднообхватен системен фунгицид с превантивно, лечебно и унищожаващо действие. Той бързо прониква през листата и се транспортира във възходящите потоци на растението (акропетално през ксилемата), защитавайки точките на растеж или меристемите. Той има тенденция да се натрупва в средните области на листата, като не осигурява защита за новата тъкан, произведена след прилагане. В групата на IBE (инхибитори на биосинтезата на ергостерол, съществена част от клетъчните мембрани на патогени), той принадлежи към групата G1 (DMI фунгициди), инхибирайки деметилирането на C14 етап (IBE – DMI) на ланостерола, което води до до натрупването на триметилстероли и предотвратява дехидрогенирането, което също води до натрупване на други стероли. Представен под формата на концентрирана суспензия.

  ТРУНФО МАКС

  Общи условия: 

  Фунгицид за външно приложение чрез листно пръскане. Превантивно приложение, ако условията на околната среда благоприятстват развитието на заболявания или при поява на първите симптоми. Редувайте приложението на продукта с други фунгициди, за предпочитане контактни фунгициди или фунгициди, които принадлежат към други групи с различни начини на действие или които не показват кръстосана резистентност с тези от DMI групите (FRAC код 3: Инхибитори на деметилирането) или QoI ( FRAC код 11: Външни хинонови инхибитори). 

  Препаратът не трябва да се използва в комбинация с други продукти.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на ТРУНФО МАКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Церкоспороза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 39-49 (листата покриват 90% от повърхността -кореноплодите са в техническа зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.