Препарати

ТРИША 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.06.2024

  • Missing thumbnail

   РИША 75 ВГ е хербицид под формата на гранули за приготвяне на воден разтвор, пригоден за обемно измерване, използван върху листа, предназначен за борба с широколистни плевели при отглеждане на зимна пшеница, пролетен ечемик и зимен ечемик.

   Активно вещество: трибенурон метил 75%

   ТРИША 75 ВГ е сулфонилурейен хербицид след поникване, предназначен за борба с двусемеделни плевели в житни култури със слама.

   Какво представлява ТРИША 75 ВГ и как действа?

   • ТРИША 75 ВГ е сулфонилуреен хербицид, предназначен за борба с двусемеделните плевели в житни култури със слама. 
   • Има предимно листно действие, но може да се абсорбира и през корените.
   • Той действа чрез инхибиране на ензима ацетолактат синтаза (ALS), което води до спиране на клетъчното делене и имплицитно процесите на растеж на целевите плевели.
   • Максимален ефект се получава, когато плевелите са в първи фази на растеж (BBCH 12-14).

    

   Ползи:

   • ефективно се бори с двусемеделните плевели дори в късните фази на тяхното развитие,
   • бързо действие на препарата,
   • възможност за използване в широк температурен диапазон,
   • ефективно се бори с над 50 вида двусемеделни плевели,
   • широка регистрация: зимни житни култури, пролетни житни култури.

    

   Кога и как да прилагаме хербицида ТРИША 75 ВГ?

   • Продуктът е разрешен за: пшеница, ечемик, овес, есенна ръж, есенно тритикале.
   • Бори се с едногодишни двусемеделни плевели, бонамида  (Cirsium arvense).
   • Доза: 2 г/дка.
   • За зърнени култури със слама ще се прилага само веднъж на сезон между фазите на растеж.
   • Прилагането може да се извърши в интервала от братене до появата на флаговия лист с видими лигули (BBCH 12-39).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТРИША 75 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
   Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
   Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
   Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
   Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
   Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.