Препарати

ТРИРОН 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТРИРОН 75 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
    Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
    Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
    Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
    Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).
    Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.