Препарати

ТРИПАЛИ ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТРИПАЛИ ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
    Работен разтвор: 10 – 40

    Да не се прилага през есента

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
    Работен разтвор: 10 – 40

    Да не се прилага през есента

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
    Работен разтвор: 10 – 40

    Да не се прилага през есента

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
    Работен разтвор: 10 – 40

    Да не се прилага през есента