Препарати

ТРИМЕР 75 ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  26.04.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   ТРИМЕР 75 ДФ е системен хербицид, който се използва за контрол на едногодишни широколистни плевели и за редуциране броя на многогодишните широколистни плевели при пшеница и ечемик.

   Начин на действие:

   ТРИМЕР 75 ДФ прекъсва деленето на клетките в третираните плевели по време на вегетация, като повлиява растежа и развитието на корените и стеблата. Растежът спира до няколко часа след приложение, а видими резултати има след 5 до 10 дни. Плевелите загиват напълно в рамките на 15-25 дни. По-старите растения и тези, които не са чувствителни към активното вещество, може да не загинат изцяло, но прекъсват развитието си и не се конкурират със растителните култури за вода и хранителни вещества.

   Плевели, върху които се прилага:

   Обикновен щир, обикновено огнивче, полско подрумче, колендро, черен синап, полски невен, овчарска торбичка, бяла куча лобода, лепка,

   видове горуха, стълбоохватна мъртва коприва, видове лайка, видове киселиче, див мак, прасковолистно пипериче, обикновен спореж, полски синап, млечка, обикновена колянка, врабчови чревца, попова лъжичка, гръцка коприва, видове глушина коприва, млечок, пача трева, пипериче, подрумче, попова лъжичка, слез, спореж, щир.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТРИМЕР 75 ДФ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1 - 1.5 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В това число слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
   ВВСН 13- 39-от развитие на 3 лист до начало на поява флагов лист на културите и началнли фази на плевели.

   При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1 - 1.5 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   В това число слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
   ВВСН 13- 39-от развитие на 3 лист до начало на поява флагов лист на културите и началнли фази на плевели.

   При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка