Препарати

ТРИМЕР СХ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.06.2024

  • Missing thumbnail

   ТРИМЕР СХ се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевела и климатичните условия. Приложението на повърхностноактивни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.

   Механизъм на действие

   Активното вещество на Тример СХ, трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.

   С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ трибенурон (трибенурон-метил) повече от 1 път на всеки две години, при максимална доза на приложение от 1.875 г а.в./дка и BBCH 30-39 при алкални почви. С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ трибенурон (трибенурон-метил) повече от 1 път на всеки две години, при максимална доза на приложение от 1.5 г а.в./дка и BBCH 21-39 при киселинни почви.

   Смесимост

   Тример СХ е смесим с често използваните пестициди. Въпреки, че не са известни специфични проблеми със смесимостта е препоръчително предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и на малки площи. При смесването да се съблюдава разрешената доза и да се спазва най-дългият карантинен срок.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТРИМЕР СХ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 - 3.7 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Във фаза ВВСН 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 - 3.7 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Във фаза ВВСН 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 - 3.7 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Във фаза ВВСН 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 - 3.7 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Във фаза ВВСН 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка