Препарати

ТРИКА ЕКСПЕРТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ТРИКА ЕКСПЕРТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Цветя и декоративни култури, овощни (разсадници и млади дървета)
   Срещу ларви
   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу гъсеници
   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу ларви
   Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срущу ларви
   Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу гъсеници
   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Бръмбар

   Нощенки

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен в  BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бръмбар

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1000 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Доза

   1200 - 1500 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срущу ларви
   Внесен в BBCH 00 (сухо семе)