Препарати

ТРИКА ЕКСПЕРТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.05.2024

 • Missing thumbnail

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

  ТРИКА ЕКСПЕРТ е несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие с дълготрайно действие и репелентен ефект

  • Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект.
  • Биологически активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като :
  • гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари (Melolontha spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили.

  УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:

  • ТРИКА ЕКСПЕРТ се прилага локализирано, само в браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.
  • Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се инсталира на сеялката или култиватора.
  • Царевица: прилага се локализирано по време на сеитбата в доза 1–1,5 кг/дка или по-късно с разпределение в почвата по протежение на реда,
  • по време на окопаване (загърляне), в доза 1,2–1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния царевичния коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera).
  • Картофи: внася се локализирано по време на сеитбата или с разпределение в почвата по протежение на реда,
  • по време на загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на телените червеи.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ТРИКА ЕКСПЕРТ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Бръмбар

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви

  Внася се във фаза ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Бръмбар

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви

  Внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист)

  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви

  Внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист)

  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Бръмбар

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви

  Внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист)

  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  1200 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срущу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу гъсеници
  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Бръмбар

  Телени червеи

  Доза

  100 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви

  Внася се във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист)

  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  1200 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срущу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Бръмбар

  Нощенки

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внесен в  BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  1200 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срущу ларви
  Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бръмбар

  Нощенки

  Телени червеи

  Доза

  1000 - 1500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Цветя и декоративни култури, овощни (разсадници и млади дървета)
  Срещу ларви
  Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)