Препарати

ТРИГАРД 75 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ТРИГАРД 75 ВП за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Цветни култури и декоративни растения (на почва)
   внася се при поява на неприятелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 за декоративни растения и 50-200 за цветни култури 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   0.6 г/м²

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Гъбна муха – внася се с поставяне на торовата покривката (при предварителното и навлажняване) или при първата поливка (прибавя се към поливната вода)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс –0.5 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7- 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор