Препарати

ТРИАНУМ П

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

16.05.2024

 • Missing thumbnail

  ТРИАНУМ П е био-фунгицид който предпазва растенията от редица пренасяни в почвата заболявания корените чрез няколко различни начина на действие. Той също така подобрява развитието на кореновата система, усвояването на хранителни вещества и растежа на растенията.

  Начин на действие

  Начинът на действие на ТРИАНУМ П се базира на следните механизми:

  Състезание за пространство

  ТРИАНУМ П расте по-бързо на повърхността на корена, отколкото други почвени гъби. Другите гъби имат по-малка възможност да се настанят в корените.

  Състезание за хранителни вещества

  ТРИАНУМ П отнема източника на хранителни вещества, с които патогените трябва да се хранят. Следователно патогените имат по-малък шанс да се развият.

   

  Паразитизън на патогени

  ТРИАНУМ П расте около мицела на патогените. Клетъчните стени на патогените се разрушават и патогените умират.

  Укрепване на растението

  ТРИАНУМ П подобрява кореновата система чрез образуването на повече коренови власинки, така че водата и хранителните вещества да се усвояват по-добре. Това води до по-силни и по-равномерни култури и по-добри добиви. Този ефект е по-силен, когато растението е под стрес и/или се отглежда при по-малко оптимални условия на отглеждане. ТРИАНУМ  също така подсилва защитния механизъм на надземните части на растението, така наречената индуцирана системна устойчивост (ISR). ТРИАНУМ  има способността да предоставя определени „фиксирани“ хранителни вещества като манган и желязо, които растението да усвоява.

  Предимства:

  • Предотвратява и контролира пренасяни с почвата заболявания
  • Насърчава растежа и равномерността на растенията
  • Формулата с гранули може лесно да се смеси или разпредели върху субстрата за отглеждане или да се приложи при засяване или засаждане
  • Trichoderma harzianum T-22 защитава срещу заболявания, пренасяни в почвата като Pythium spp.Rhizoctonia spp., Fusarium spp.Sclerotinia spp. и Microdochium spp. В допълнение, ТРИАНУМ П насърчава равномерността и растежа на растенията

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ТРИАНУМ П за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – при семепроизводство

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 00

  Пролет-лято-есен

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство

  ВВСН 00-09
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в лехи

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, производство на посадъчен материал, засаждане

  ВВСН 00-59

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. –

  Култивиране ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс -1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. –

  Култивиране ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство, производство на посадъчен материал, засаждане

  ВВСН 00-59

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000

  Култивиране ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Култивиране

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0.75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Семепроизводство, производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. Семепроизводство, производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс –1000-5000 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Доза

  0.25 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0 .75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Култивиране

  Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00-99.

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство. Разсаждане

  ВВСН 00-07.

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Култивиране

  ВВСН 00-07.

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 20-80 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-07

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс –1000-5000 л/дка

  Култивиране
  ВВСН 00-07 Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка

  Култивиране в лехи

  Култивиране ВВСН 00-07

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Pythium spp.

  Доза

  0 .75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При семепроизводство, разсадо-производство, засяване, засаждане, разсаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс- 2500-5000 л/дка

  1-во приложение- 1,5 кг/дка 2-ро приложение- 0,75 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство. Разсаждане

  ВВСН 00-07.

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Култивиране

  ВВСН 00-07.

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 20-80 л/дка
  Култивиране в лехи

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Pythium spp.

  Доза

  0 .75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Доза

  0.75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При семепроизводство, разсадо-производство, засяване, засаждане, разсаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс- 2500-5000 л/дка

  1-во приложение- 1,5 кг/дка 2-ро приложение- 0,75 кг/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00-99.

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp.

  Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране Всички сезони
  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в редове

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг.дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp.

  Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране Всички сезони
  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в редове

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-1300 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 11-19

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения –
  Вода л/дка мин макс – 20-100 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-1300 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 11-19

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране

  ВВСН 11-19
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Pythium spp.

  Фузариум

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp.

  Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране Всички сезони
  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в редове

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ризоктония

  Доза

  0.1 - 0.25 кг/ дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения –
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин макс – 70
  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-1300 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 11-19

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 20-100 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 1000-1300 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 11-19

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране

  ВВСН 11-19

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Pythium spp.

  Доза

  0 .75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Фузариум

  Доза

  0.1 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Доза

  0.1 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При семепроизводство, разсадо-производство, засяване, засаждане, разсаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс- 2500-5000 л/дка

  1-во приложение- 1,5 кг/дка 2-ро приложение- 0,75 кг/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. –

  Култивиране ВВСН 00
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс –5-20 л/дка
  Култивиране в редове

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство Култивиране

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 2500/500 л/дка

  Sclerotinia spp.

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70 дни

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp

  Култивиране ВВСН 00

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Култивиране в лехи/цяло поле

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Култивиране в редове

  Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Отглеждане в лехи/цяло поле

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0.75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Култивиране ВВСН 00-99. Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, засяване, разсаждане

  ВВСН 00

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – култивиране

  ВВСН 00-09

  Пролет-лято.

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 30-80 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадопроизводство, засяване, Разсаждане

  ВВСН 00

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –70-80 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране ВВСН 00-09

  Пролет-лято
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –20-40 л/дка
  Култивиране в редове

   

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Ризоктония

  Pythium spp.

  Доза

  0.75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp. – Култивиране ВВСН 00-99. Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Минимална употреба

  Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане

  ВВСН 00-51

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 28

  Култивиране
  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. –

  Култивиране ВВСН 00
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс –5-20 л/дка
  Култивиране в редове

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp , Sclerotinia spp

  Култивиране ВВСН 00

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Култивиране в лехи/цяло поле

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Култивиране в редове

  Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-20 л/дка
  Отглеждане в лехи/цяло поле

   

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Pythium spp.

  Доза

  0 .75 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  При семепроизводство, разсадо-производство, засяване, засаждане, разсаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс- 2500-5000 л/дка

  1-во приложение- 1,5 кг/дка 2-ро приложение- 0,75 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  ВВСН 00-99
  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка

  Култивиране в редове

  ВВСН 00-99
  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 70-160 л/дка

  Култивиране в лехи

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – при семепроизводство

  ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране

  ВВСН 00

  Пролет-лято-есен

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство

  ВВСН 00-09
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в редове

  Култивиране ВВСН 00

  Пролет-лято-есен
  При температури на почвата > 8С

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Култивиране в лехи

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Доза

  0.25 - 0.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Култивиране

  Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, засяване, разсаждане

  ВВСН 00

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Семепроизводство, разсадопроизводство, засяване, Разсаждане

  ВВСН 00

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране ВВСН 00-09

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –70-80 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране ВВСН 00-09

  Пролет-лято
  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –20-40 л/дка
  Култивиране в редове

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Производство на посадъчен материал

  ВВСН 00-13

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Култивиране в лехи

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 500-2500 л/дка

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

  Култивиране в редове

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 1000-5000 л/дка

  Напояване около дупката на растенията

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Култивиране в лехи

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 500-2500 л/дка
  Култивиране в редове

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp. – Засаждане, засяване

  ВВСН 00-99
  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 1000-5000 л/дка
  Напояване около дупката на растенията

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Pythium spp.

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ризоктония

  Склеротиния

  Доза

  0.1 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Срещу Fusarium spp., Pythium spp. – Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Минимална употреба

  Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp.

  Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане

  ВВСН 00-03

  Всички сезони
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 2500-5000 л/дка

  Култивиране Всички сезони

  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в лехи

  Култивиране Всички сезони
  ВВСН 00-99

  При температури на почвата > 8С
  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 70
  Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
  Култивиране в редове