Препарати

ТОРНАДО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.07.2023

  • Missing thumbnail

   Торнадо е листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

   ФОРМУЛАЦИЯ:

   Емулсионен концентрат

   ПРЕДИМСТВА:

   Отлична селективност към широколистните култури. Продукта се поема бързо от листата на плевелите. Дъжд паднал час след след третиране не намалява хербицидния ефект на Торнадо

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Продукта се поглъща от листата на третираните растения за няколко часа. Придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Преди загиване плевелите придобиват характерно антоцианово оцветяване.

   За постигане на максимален ефект да се прилага в активен растеж на плевелите.
   При многогодишни житни плевели ефекта срещу коренищата се засилва, ако дозата се раздели на две третирания през интервал от 3 седмици.
   В зависимост от климатичните условия последействието на Торнадо 5 ЕК е минимум 2 месеца.
   Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
   Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   • Регистрации на ТОРНАДО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-39 (разтворен трети лист – 9 или повече оформени междувъзлия)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-39 (втора двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка