Препарати

ТОРИНКА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.04.2024

  • Missing thumbnail

   ТОРИНКА е хербицид за пълен контрол над плевелите. Важно условие за по-добър ефект е при третиране плевелите да имат достатъчно листна маса и да са в активен растеж

   Не се препоръчва смесване на Торинка с други пестициди и торове.

   АГРОНОМИТЕ СЪВЕТВАТ:

   • Установено, е че приложени с по-малко количество вода продуктите съдържащи глифозат работят по-добре!
   • При приложение на глифозат съдържащи хербициди преди сеитбата или след сеитбата преди поникване внимавайте с метеорологичната обстановка, ако има обилни валежи след приложението е възможно част от продукта да се придвижи в почвата и при покълнали семена да нанесе повреди. Глифозата е активна съставка която няма почвено действие, но при такава ситуация в практиката е възможно да има директен контакт с младите понници и да унищожи растенията.

    

   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛИФОЗАТ:

   Глифозатът се препоръчва за използване в овощни градини, цитрусови насаждения, лозя, чаени насаждения, срещу едногодишни и многогодишни треви и широколистни плевели. Пръскането се извършва върху вегетиращи плевели, подлежащи на защита на културата (т.нар. насочено пръскане ). Широко използван в полета, предназначени за засяване на различни култури. В този случай обработката на вегетативните плевели се извършва през есента в периода след прибиране на реколтата, както и върху угарите през периода на активен растеж на плевелите. В допълнение, той се използва при сеитба и засаждане на смърч, кедър, на неземеделски земи: право на преминаване на магистрали и железопътни линии, защитени зони на електропроводи, маршрути на нефто- и газопроводи, летища и други промишлени зони.

   Резервоарни смеси.

   Различните соли на глифозата определят неговата съвместимост с други пестициди . Една от най-съвместимите е изопропиламиновата сол, в повечето използвани резервоарни смеси не предизвиква антагонизъм. Като най-скъпата, тя продължава да бъде една от най-разпространените в света.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   • Регистрации на ТОРИНКА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Преди жътва, и като десикант.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    10 дни

    Допълнителна информация

    Ж.П. Линии
    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    500 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Орех над 3 годишен.
    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Преди сеитба (разсаждане) на културите – при 5-10 см височина на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Преди жътва, и като десикант.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    500 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Смърч над 2 годишен.
    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    500 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Топола над 3 годишна.
    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Преди сеитба (разсаждане) на културите – при 5-10 см височина на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    400 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внесен при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.