Препарати

ТОПСИН М 70 ВДГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТОПСИН М 70 ВДГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    40 - 100 кг/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се от фаза пълен цъфтеж до фаза край на цъфтеж (ВВСН 65-69), в доза 0,12% (120 г/дка);

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при 15 см големина на леторастите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се при поява на флагов лист до фаза пълен цъфтеж (ВВСН 37-65).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черно гниене

    Доза

    2 - 3 г/м²

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Черно кореново гниене по тютюн – прилага се във фаза уши.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    40 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се от фаза миши уши до фаза плодовете са достегнали 90% от окончател ния си размер (ВВСН 10-79)