Препарати

ТОМИГАН XL

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.04.2024

 • Missing thumbnail

  ТОМИГАН XL е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели за приложение при житни култури. Той съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие – флуроксипир и флорасулам. Флорасулам принадлежи към химичната група на триазолопиримидин сулфонанилидите. Той инхибира ензима ацетолактатсинтаза (АЛС). Флуроксипир се абсорбира от корените и листата, спирайки развитието на плевелите.

  ТОМИГАН XL се абсорбира много бързо и предимно от листата на целевите растения и се разпределя в растението. Намесата в образуването на протеини води до смъртта на целевите растения. В зависимост от времето това може да отнеме до няколко седмици. Надеждността на ефективността и културната съвместимост се запазват дори при временно хладно, влажно време и леки нощни студове.

  ТОМИГАН  XL се абсорбира много бързо и предимно от листата на целевите растения и се разпределя в растението. Намесата в образуването на протеини води до смъртта на целевите растения. В зависимост от времето това може да отнеме до няколко седмици. Ефективността и културната съвместимост се запазват дори при временно хладно, влажно време и леки нощни студове.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ТОМИГАН XL за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  100-150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес)
  Внася се във фаза ВВСН 21-37 (начало на братене: видим първи брат-флагелния лист едва видим, все още свит).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.

  Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  100-150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес)
  Внася се във фаза ВВСН 21-37 (начало на братене: видим първи брат-флагелния лист едва видим, все още свит).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.

  Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес)
  Внася се във фаза ВВСН 21-37 (начало на братене: видим първи брат-флагелния лист едва видим, все още свит).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.

  Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  100-150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес)
  Внася се във фаза ВВСН 21-37 (начало на братене: видим първи брат-флагелния лист едва видим, все още свит).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.

  Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес)
  Внася се във фаза ВВСН 21-37 (начало на братене: видим първи брат-флагелния лист едва видим, все още свит).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.

  Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца