Препарати

ТИЛМОР 240 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   Тилмор 240 ЕК е фунгицид със системно действие, съдържащ активното вещество протиоконазол – тебуконазол от 3-то най-ново поколение. Продуктът оказва изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект срещу фома.

   ПРЕДИМСТВА на Тилмор 

   • Иновативна, уникална формулация за рапица
   • Перфектно покритие на листата, наблюдавано при UV светлина
   • Изключителен контрол на есенното нападение от фома (предотвратяване на преминаването на заразата в стъблото).

   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА
   Използвайте ТИЛМОР 240 ЕК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните повърхности, които трябва да бъдат предпазени.
   В случай на неблагоприятни климатични фактори (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-17 °C), избягвайте третирането на съответните култури с този продукт. Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.
   Да не се прилага чрез въздушно третиране.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ТИЛМОР 240 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТИЛМОР 240 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация