Препарати

ТЕКФОС – ПЕЛЕТИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТЕКФОС – ПЕЛЕТИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    50 пелети/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    Срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар
    Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20оС; 5 денонощия при t на зърното при 15- 20оС; 7 денонощия при t на зърното при 10- 15оС
    Забележка: третирането се извършва с тръбна сонда с фуния с дължина до 2,5-3 м. Купът със зърното се покрива с полиетилен след зареждане с препарата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Тютюнев бръмбар

    Тютюнев молец

    Доза

    7.5 пелети/м³

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    за третиране на тютюн Делиция Фрайберг под полиетилен