Препарати

ТЕКФОС ПЕЛЕТА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Карантина: Шамфъсътк – 35 дни; ядки -21 дни; продукти от зърненожитни култури – 14 дни; всички останали – 7 дни

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ТЕКФОС ПЕЛЕТА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   15 - 25 пелети/м³

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   25 - 50 пелети/м³

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнен бръмбар (Tenebrio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp – по време на транспорт

   Брой мин/макс приложения – 1 
   21 дневна експозиция

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   25 - 50 пелети/м³

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Тютюн при съхранение Срещу Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнен бръмбар (Tenebrio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp – внася се преди складиране

   Брой мин/макс приложения – 1
   Между 5-14 дни експозиция