Препарати

ТЕКФОС ПЕЛЕТА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Карантина: Шамфъсътк – 35 дни; ядки -21 дни; продукти от зърненожитни култури – 14 дни; всички останали – 7 дни

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ТЕКФОС ПЕЛЕТА е фумигант за борба със складовите неприятели по зърно в насипно състояние и складови помещения.

  Приложение на ТЕКФОС ПЕЛЕТА:

  За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица /Sitophilus oryzae/, житна гъгрица /Sitophilus granarius/, зърнов бръмбар /Rhizoperta dominica/, ръждивочервен брашнян бръмбар /Tribolium castaneum/, суринамски брашнояд /Oryzaephilus surinamensis/, ръждивочервен зърнов бръмбар /Criptolestes ferrogineus/, Palorus spp.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ТЕКФОС ПЕЛЕТА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житна гъгрица

  Оризова гъгрица

  Фасулев зърнояд

  Грахов зърнояд

  брашнен акар (Acarus siro)

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Малък брашнен бръмбар

  Сив брашнен молец

  Брашнен бръмбар

  Молец по сушените плодове

  Зърнов бръмбар

  Тютюнев бръмбар

  Ръждивочервен зърнов бръмбар

  Хлебен бръмбар

  Трогодерма (Trogoderma glabrum)

  Суринамски брашнояд

  Царевична гъгрица

  Тютюнев молец

  Доза

  15 - 25 пелети/м³

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнен бръмбар (Tenebrio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp – по време на транспорт

  Брой мин/макс приложения – 1
  21 дневна експозиция

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житна гъгрица

  Оризова гъгрица

  Царевична гъгрица

  Зърнов молец

  Сив брашнен молец

  Молец по сушените плодове

  Брашнен бръмбар

  Зърнов бръмбар

  Малък брашнен бръмбар

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Ръждивочервен зърнов бръмбар

  Тютюнев бръмбар

  Хлебен бръмбар

  Тютюнев молец

  Трогодерма (Trogoderma glabrum)

  Суринамски брашнояд

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  25 - 50 пелети/м³

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи
  Срещу Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнен бръмбар (Tenebrio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp – внася се преди складиране
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житна гъгрица

  Оризова гъгрица

  Царевична гъгрица

  Брашнен бръмбар

  Зърнов бръмбар

  Малък брашнен бръмбар

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Ръждивочервен зърнов бръмбар

  Сив брашнен молец

  Молец по сушените плодове

  Тютюнев молец

  Суринамски брашнояд

  Хлебен бръмбар

  Зърнов молец

  Доза

  25 - 50 пелети/м³

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Тютюн при съхранение Срещу Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella), молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнен бръмбар (Tenebrio sp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp – внася се преди складиране

  Брой мин/макс приложения – 1
  Между 5-14 дни експозиция