Препарати

ТЕЙЗЪР 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.05.2024

  • Missing thumbnail

   ТЕЙЗЪР 250 СК е фунгицид с превантивно, лечебно и антиспорулантно действие от семейството на аналозите на стробилурина. След като се е внесен един път върху вегетационната част на културите и се абсорбира, се разпределя равномерно в листата (по трансламинарен и системен начин), като в резултат се получава ефикасност с внесените дози срещу основни болести при зърнено-житните и много зеленчукови култури. Подпомага получаването на големи добиви с повишено качество.

   Да се използва превантивно или при поява на първите симптоми на болестта.

   – При културите на открито, да се използва при не повече от 30% третиранията с фунгициди за вегетационния цикъл на културата.
   – При културите в оранжерии, да не се осъществяват повече от 3 третирания за вегетационния цикъл на културата. Като всяко третиране  да се редува с поне две с различни активни вещества и механизъм на действие. В случаи на няколко последователни култури – да се продължи с редуването на продуктите.
   – Да се използва по-високата доза в случаите, когато условията на средата за изключително благоприятни за развитието на болестите (например чувствителен сорт, климатични условия, оранжерийни култури)
   – Първото третиране да се извърши не по-рано от 3 седмици след пресаждането.
   – Аспержите да се третират, когато няма леторасти.
   – Да се подсигурят необходимите количества вода, за подсигуряване на хомогенно и цялостно покритие на културите.
   – При приложение при култури от Solanacеае/Картофови на открито, когато културата е добре развита и се използва обем вода под 80 л/дка, да се приложат съответните дози продукт на декар.
   – Продуктът да не се използва при разсад и в разсадници.

   СМЕСИМОСТ:

   ТЕЙЗЪР 250 СК може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително. Не се препоръчва използването на препарата в резервоарни смеси при употребата му в оранжерии.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Добра практика е непосредствено след употреба техниката да се измие с вода.

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ

   СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:
   Не е опасен за последващите култури при спазване на сроковете и дозите за третиране.

   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
   – При ветровито време работния разтвор може да се пренесе от въздушното течение до съседни култури и да причини вреда.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТЕЙЗЪР 250 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-79 след прибиране, при проява на първи симптоми

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-21 в зависимост от нападението от болестта
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 35-39 (централното стъбло е достигнало 50% от нормалната височина за вариетета-централното стъбло е достигнало пълната височина за вариетета)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 8-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 35-39 (развитие на листата: централно стъбло-развитие на растителните части, които се използват)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 8-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяви петна

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Петносване по плевите

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 35-39 (развитие на листата: централно стъбло-развитие на растителните части, които се използват)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 8-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 35-39 (централното стъбло е достигнало 50% от нормалната височина за вариетета-централното стъбло е достигнало пълната височина за вариетета)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 8-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (разтворени 10 или повече същински листа-край на нарастването на корена) пролет.

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Magnaporthe grisea (гнила шийка на ориза)

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 43-69 (средна фаза на вретенене:влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-край на цъфтежа) лято

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Да се третира при сухи условия

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяви петна

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяви петна

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Петносване по плевите

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-75 (вижда се първо странично разклонение-50% от чушките са достигнали типична дължина) в началото на нападението от болестта

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 8-14
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка