Препарати

ТЕБСЕМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  16.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
   ТЕБСЕМ е системен фунгицид с превантивно и лечебно действие, съдържащ активното вещество тебуконазол. Тебуконазолът (както останалите триазоли) действа върху функциите на мембраната на гъбите и блокира биосинтеза на ергостерол. Това предизвиква нарушаване на функцията на мембраната и води до натрупване на мастни киселини и други неблагоприятни ефекти за патогена.

   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

   ТЕБСЕМ е предназначен за директно приложение върху семена при използване на специализирана техника за обеззаразяване на семена. Под доза на приложение на продукта се разбира количеството продукт, полепнало след приложението по третираните семена за посев. Третираните семена да не се използват за консумация и за приготвяне на фураж.

   Третираните семена трябва да бъдат в надлежно обозначени чували, които след употреба трябва да бъдат унищожени в одобрени за целта съоръжения.

   Върху чувалите трябва да има надпис „Семена, третирани с продукт ТЕБСЕМ на базата на тебуконазол“.

   Върху опаковките (чувалите) трябва да бъдат посочени мерки за намаляване на риска при употреба на семена за сеитба, обработени с ТЕБСЕМ.

   Преди употреба дозаторът на специализирана техника за обеззаразяване, трябва да се калибрира като се използва ТЕБСЕМ.

   Да не се прилага ТЕБСЕМ върху напукани, нацепени или покълнали семена.

   Семената трябва да се засеят до един месец след обеззаразяването и не трябва да се запазват за следващия сезон. Уверете се, че семената имат задоволително съдържание на влага преди
   складиране. Да се съхраняват на сухо място, правилно етикетирани.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТЕБСЕМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ленточна болест

   Снежна плесен

   Фузариоза

   Доза

   120 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Твърда главня

   Фузариоза

   Доза

   120 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Твърда главня

   Фузариоза

   Доза

   120 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Твърда главня

   Фузариоза

   Доза

   120 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)