Препарати

ТАРКЗА 06 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.12.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: ТАРКЗА 06 ФС  е системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

   • Регистрации на ТАРКЗА 06 ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Покрита главня

    Праховита главня

    Ленточна болест

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мазна главня

    Праховита главня

    Стъблена главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация