Препарати

ТАРКЗА 06 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  02.05.2024

  • Missing thumbnail

   ТАРКЗА 06 ФС е системен фунгицид, който унищожава спорите на болестите, пренасяни през почвата и по семенната обвивка и тези, пренасяни в семето на пшеницата.

   Режим на действие :

   • ТАРКЗА 06 ФС е съвременна формула за третиране на семена от зърнени култури на базата на тебуконазол (триазолова група), която чрез системното си действие предпазва семената от най-вредните болести, предавани чрез семената.
   • Тебуконазол действа чрез двупосочно инхибиране на биосинтезата на ергостерол през клетъчните стени на целевите организми.
   • Веднъж погълнат в растението, продуктът се транслоцира акропетално, като по този начин предпазва младите растения от инсталация на фитопатогенни инфекции и предизвиква техния по-буен растеж.
   • Системното действие се проявява както върху патогените, намиращи се върху семената, така и върху тези в тях.
   • Образува около третираните семена концентрична зона, импрегнирана с изпарения на активното вещество, която защитава растенията няколко месеца след сеитбата.

   НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

   • ТАРКЗА 06 ФС  може да се използва с всички видове специализирана техника за обеззаразяване на семена, която осигурява точно и равномерно дозиране на суспензията за обеззаразяване на семената.
   • Под доза на приложение на продукта се разбира количеството продукт, полепнало след приложението по третираните семена за посев.
   • Работният разтвор е готов за приложение когато се образува хомогенна суспензия.
   • Продуктът може да се прилага само чрез технологичните процедури, подходящи за дадения тип устройство на прилагане.
   • Семената трябва да имат висока способност на покълване и поникване и не трябва да се допуска да бъдат механично повредени.
   • Относно влиянието на продукта върху способността на покълване и поникване се консултирайте с притежателя на регистрацията на препарата.
   • Остатъците от работния разтвор и от водата от изплакването на оборудването да не се изливат близо до водоизточници и повърхностни води.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ТАРКЗА 06 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Покрита главня

   Праховита главня

   Ленточна болест

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мазна главня

   Праховита главня

   Стъблена главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация