Препарати

ТАНГО СУПЕР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТАНГО СУПЕР за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    50 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Черна стъблена ръжда

    Ранен листен пригор

    Петносване по плевите

    Фузариоза по класа

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    50 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълти петна

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    50 дни

    Допълнителна информация