Препарати

ТАЛИУС 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  26.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Талиус 20 ЕК е фунгицид от нова химична група – куиназолинони – с локално-системно действие и газов ефект в растението, с принципно нов начин на действие. Талиус 20 ЕК притежава превантивно и лекуващо действие и предпазва културите от болести за дълъг период от време – до 8 седмици. Активното вещество прокиназид действа, като инхибира спорообразуването и формирането на апресории от патагена. Талиус 20 ЕК възпрепятства образуването на спори, покълнването на спорите и появата на зараза, като в същото време засилва имунната устойчивост на растението срещу вече проявена зараза от брашнеста мана.
   Под влияние на Талиус 20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението и като резултат се повишава устойчивостта към болестта. Благодарение на газовото налягане на активното вещество, то упражнява ефекта си не само там където попада, но и върху околната територия. Няма установена кръстосана резистентност с фунгициди на база триазоли, морфолини, стробилурини.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА / БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА:

   За постигане на оптимален резултат, Талиус 20 ЕК трябва да се използва съгласно препоръките, посочени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или щети, получени при неправилна употреба на продукта. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта.
   Талиус 20ЕК се смесва с вода за приложение. Необходимо е да се използва достатъчноколичество вода, за да се постигне добро покритие на листната маса от работния разтвор.
   Препоръчителен работен разтвор 10 – 40 л/дка.
   Не се прилага върху култура, мокра от дъжд или роса.
   Да не се прилага при леки песъчливи почви с ниско органично съдържание.
   Да не се прилага върху култура, силно стресирана от суша, заливане, ниски температури,
   дефицит на хранителни вещества.
   Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТАЛИУС 20 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

   максимален брой приложения – 1 бр. във фази BBCH 25-49

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

   максимален брой приложения – 1 бр. във фази BBCH 25-65