Препарати

ТАЛИЗМА УЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   Тализма УЛ е готов за употреба без разреждане високоефективен продукт за растителна защита за унищожаване и дългосрочно предпазване от насекомни неприятели, чрез директно ултрамалообемно третиране на зърното предназначено за краткосрочно и дългосрочно съхранение. Широкоспектърен инсектицид, който притежава отлично предпазно и изчистващо заразата действие срещу основните и вторични складови неприятели. Гарантирано действие срещу различни вредители като гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и акари по складираното зърно.

   Предимства:

   – Лесен, готов за употреба продукт
   – Ефикасен срещу широк кръг складови вредители при зърното – Твърдокрили (Coleoptera), Пеперуди (Lepidoptera), Акари (Acarina)
   – Сигурна и дълготрайна защита на зърното още с постъпването му за съхранение
   – Висока ефикасност благодарение на синергизма между циперметрин и пиперонил бутоксид (ПБО)
   – Изключително дълъг период на предпазно действие от 6 до 15 месеца
   – Отлична предпазна и изтребваща (изчистваща) заразата ефикасност
   – Без резистентност благодарение на ПБО
   – Кратък карантинен период – 1 ден
   – Подходящ за зърно, предназначено за краткосрочно или дългосрочно съхранение в складове
   – Не оказва негативно влияние върху качеството на третираното зърно

   Начин на действие:

   Формулацията е разработена специално за третиране на зърно, предназначено за съхранение с продължителен ефект до 15 месеца, в същото време с къс карантинен срок – 1 ден. Трайно унищожава всички летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари посредством контактното и стомашно действие на пиретроида, в синергизъм с дългото последействие на пиперонил бутоксид. Унищожава веднага наличните неприятели – бърз (нокдаун) ефект на пиретроида – и предпазва зърното (в зависимост от дозата) от 6 до 15 месеца след прилагане.
   Циперметрин притежава бърз (нокдаун) ефект в много ниски дози. Той има двойно действие – контактно и стомашно, като действа на невроните, блокирайки проводимостта на аксоните (IRAC 3A). Под въздействието на циперметрин натриевите канали се блокират в отворена позиция, причинявайки фаза на свръхвъзбудимост последвана от фаза на хиповъзбудимост, като впоследствие следва парализа и смърт на насекомото. Действа на широк кръг вредители.
   Пиперонил бутоксид (ПБО) има важна синергична роля при циперметрина. Той навлиза в нервната клетка и блокира ензима – антидот на циперметрин в клетката. Със своето действие ПБО засилва и увеличава последействието на циперметрин.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТАЛИЗМА УЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Брашнен бръмбар

   брашнен акар (Acarus siro)

   Плесенен акар

   Суринамски брашнояд

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнен бръмбар

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Оризова гъгрица

   Плесенен акар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнов молец

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след прибиране при съхранение на зърното.