Препарати

ТАЛИЗМА ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на продукта:

   ТАЛИЗМА ЕК е инсектицид, високоефективен продукт за унищожаване и дългосрочно предпазване от насекомни неприятели в празни и пълни складови помещения и зърно чрез дезинсекция или директно третиране на зърното. Унищожава веднага наличните неприятели – моментален ефект на пиретроида – и предпазва помещенията и зърното от 6 до 18 месеца след прилагане

   Начин на действие: 

   Формулацията е специално разработена за складове, с бързо действие и продължителен ефект сходен на фосфороорганичните съединения, но с кратък карантинен срок. Трайно унищожава всички летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари посредством контактното и стомашно действие или вдишване на пиретрида, подсилен с дългото последействие на синергиста. Засяга всички подвижни стадии. Има широк спектър на действие срещу различни вредители: гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и акари по зърното и сушените плодове.

   ПРИЛОЖЕНИЕ:

   Директна обработка на зърното=mediumПоддържащо (профилактично) защитно действие – от 6 месеца=mediumРазрежда се 1 литър от продукта в 49 литра вода. С разтвора се обработват 100 тона зърно при разход 10 мл Тализма ЕК на тон зърно.

   Дълготрайна защита:
   Разреждат се 2 литра от продукта в 48 литра вода. С разтвора се обработват 100 тона зърно. Така получената доза от 20 мл/тон зърно позволява дълготрайна защита на третираната продукция – до 18 месеца.
   Дезинсекция на празни складове:
   В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавят се 60 мл Тализма ЕК и при непрекъснато разбъркване се долива вода до общ обем от 5 литра. Така полученият разтвор служи за обработка на 100 кв. м. складова повърхност.
   РЕГИСТРИРАНИ УПОТРЕБИ:
   Срещу: срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, зърнояд, зърнов молец, молец по сушените плодове, брашнест акар, плесенен акар, насекоми и акари по съхраняваното зърно, пълзящи насекоми.
   Доза – директно пръскане – пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, лимец, царевица, ориз (съхранявани в складове) – 10-20 мл/т зърно. Работен разтвор – 0,1-2,5 л/т зърно. Срок преди изнасяне за продажба – 1 ден. Да не се допуска попадане на продукт върху транспортната лента.
   Доза – празни складови помещения (дезинсекция на помещения, конструкции, материали) – 30-60 мл/100 кв.м. площ. Работен разтвор – 3,3-5,0 л/100 кв.м. площ. Срок за повторно влизане в склада – 48 часа.

   ПРЕДИМСТВА:

   • Не влияе върху хлебопекарните и пивоварните свойства на обработената продукция;
   • Дълготрайна защита (от 6 до 18 месеца);
   • Бързо действие без остатъчни количества;
   • Кратък карантинен срок;
   • Алтернатива на органофосфорни продукти и фумиганти;
   • Доказана ефикасност върху разнородни (гладки и порести) повърхности;
   • Лесна дезинсекция в празни складове с пръскачки, студен и топъл аерозол;
   • Директна обработка на зърното при складиране в силози и плоски складове.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТАЛИЗМА ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   брашнен акар (Acarus siro)

   Брашнен бръмбар

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Плесенен акар

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   брашнен акар (Acarus siro)

   Брашнен бръмбар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   Плесенен акар

   Доза

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   брашнен акар (Acarus siro)

   Брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнояди

   Плесенен акар

   Молец по сушените плодове

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   брашнен акар (Acarus siro)

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Брашнен бръмбар

   Молец по сушените плодове

   Суринамски брашнояд

   Зърнояди

   Плесенен акар

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   30 - 60 мл/100 м²

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Празни складове – насекоми и акари при съхраняване на зърно.
   Експозиция – 48 часа

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Зърнояди

   Молец по сушените плодове

   брашнен акар (Acarus siro)

   Плесенен акар

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Брашнен бръмбар

   брашнен акар (Acarus siro)

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   Суринамски брашнояд

   Молец по сушените плодове

   Плесенен акар

   Зърнояди

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Оризова гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Зърнов молец

   брашнен акар (Acarus siro)

   Брашнен бръмбар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Суринамски брашнояд

   Молец по сушените плодове

   Плесенен акар

   Зърнояди

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Складови неприятели

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,1-2,5 литра на тон зърно
   Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента