Препарати

ТАЛЕНДО 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   ТАЛЕНДО 20 ЕК е системен квиназолинонов фунгицид с предпазно и лечебно действие.

   Механизъм на действие:

   • Талендо  е фунгицид с контактно, локално-системно действие и газов ефект, с принципно нов начин на действие.
   • Активното вещество прокиназид действа, като инхибира спорообразуването и формирането на апресории от патагена.
   • Талендо  възпрепятства образуването на спори, покълнването на спорите и появата на зараза, а също засилва и имунната устойчивост на растението срещу вече проявена зараза от оидиум.
   • Под влияние на Талендо 20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението, като резултат е повишена устойчивост към болестта.
   • Една особеност на начина по който действа Талендо 20 ЕК е тази, че благодарение на газовото налягане на активното вещество той упражнява ефекта си не само там където попада, но и върху околната територия.
   • Този ефект има подчертано значение, тогава когато трябва да се погрижим за гроздовете в процеса на затваряне и наливане.

   Смесимост:

   Талендо 20 ЕК е смесим с повечето пестициди имащи неутрална или киселинна реакция. Не се препоръчва да се смесва с продукти имащи силно алкална реакция, какъвто е бордолезовия разтвор .

    

   Приложение:

   • Талендо  е най-ефективен, когато се прилага предпазващо, преди видимите симптоми на болестта или рано след поява на инфекцията.
   • Препоръчва се първото пръскане да е най-рано във фаза 3-и лист на летораста, а последното да е 28 дни преди гроздобера.
   • Пръсканията с Талендо 20 ЕК може да започнат в ранни стадии на развитие на културите и да продължат докато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТАЛЕНДО 20 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   20 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   до 2 третирания
   Максимален брой приложения – 2 бр. от BBCH 13 с интервал между третиранията 10-14 дни.