Препарати

ТАЛЕНДО 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.12.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: ТАЛЕНДО 20 ЕК е системен квиназолинонов фунгицид с предпазно и лечебно действие.

   • Регистрации на ТАЛЕНДО 20 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    20 - 25 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    до 2 третирания
    Максимален брой приложения – 2 бр. от BBCH 13 с интервал между третиранията 10-14 дни.