Препарати

ТАЛЕНДО ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.12.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ТАЛЕНДО ЕКСТРА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    7.5 - 25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Максимален брой приложения за ВП – 3 бр. от BBCH 55-79 с Интервал между третиранията 10-14 дни.