Препарати

ТАЛЕНДО ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  26.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   ТАЛЕНДО ЕКСТРА е системен фунгицид от нов клас, с предпазно, лечебно действие и газов ефект. Активното вещество прокиназид потиска спорообразуването и формирането на апресории от патогена. Активното вещество тетраконазол потиска образуването на стероли в гъбната клетка и блокира растежа на мицела.
   ТАЛЕНДО ЕКСТРА възпрепятства образуването на спори, покълнването на спорите и появата на зараза, а също така спира растежа на мицела и засилва имунната устойчивост на растението при вече настъпила зараза от Оидиум.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА/ БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

   Въпреки, че притежава лечебно действие, ТАЛЕНДО ЕКСТРА е най-ефективен, когато се прилага преди видимите симптоми на болестта или в ранни фази от развитието на заболяването, преди инфекцията да се разпространи върху новия прираст. Пръсканията може да започнат в ранни стадии на развитие на културите и да продължат, докато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

   Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. След това я калибрирайте така, че да се постигне добро покритие на всички растителни части на културите. Напълнете 2/3 от резервоара на пръскачката с вода и пуснете бъркалката. Добавете нужното количество ТАЛЕНДО ЕКСТРА, директно в пръскачката. Изплакнете опаковката и добавете водата от изплакването в пръскачката. Продължете с разбъркването, докато пълните резервоара догоре с вода и по време на пръскането.

   СМЕСИМОСТ
   ТАЛЕНДО ЕКСТРА е смесим с повечето пестициди, регистрирани при лозя. Препоръчва се предварително винаги да се направи тест за смесимост в отделен съд. Да не се превишават дозите, посочени на етикета. Да не се смесва с продукти, при които има забрана за смесване, посочена върху етикета.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ТАЛЕНДО ЕКСТРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   7.5 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Максимален брой приложения за ВП – 3 бр. от BBCH 55-79 с Интервал между третиранията 10-14 дни.