Препарати

ТАЙМЛАЙН ФХ

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители . Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.02.2024

 • Missing thumbnail

  ТАЙМЛАЙН ФХ осигурява гъвкавост за производителите, като предоставя най-широкия прозорец на приложение от всеки хербицид за контролиране на широколистни и тревни плевели за житни култури. Разработен с три активни съставки с допълващи се начини на действие заедно с вграден адювант,

  „Фермерите споделиха с нас, че са търсили по-удобни и ефективни решения за контрол на плевелите в редица зърнени култури и през широка времева рамка по време на натоварения пролетен сезон. Вслушахме се и предоставихме с ТАЙМЛАЙН ФХ, който помага за спестяване на разходи, намалява риска от грешки по време на смесване и осигурява мощна производителност,” каза Роб Уилямс, старши вицепрезидент на ADAMA Европа. „Неговите три допълващи се начина на действие дават спокойствие на фермерите, че могат да контролират силните плевели по всяко време в цикъла на растеж, без да се налага да съхраняват, смесват и прилагат множество продукти.“

  Тестовете в цяла Европа демонстрираха последователния контрол на ТАЙМЛАЙН ФХ върху широка гама от широколистни плевели и подобрено управление на тревни плевели в сравнение със стандарта на конкурента. Няма хербициден антагонизъм, така че фермерите могат да използват други продукти за растителна защита в тандем с ТАЙМЛАЙН ФХ.

  • Срещу Ветрушка (Apera spica-venti)
  • Тръстичина (Phalaris sp.)
  • Див овес (Avena fatua)
  • Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
  • Райграс (Lolium sp.)
  • Широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-37 (3 листа разтворени-флаговият лист едва видим, все още свит) (пролетно приложение)

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ТАЙМЛАЙН ФХ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Тръстичина (Phalaris sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Широколистни плевели

  Доза

  150-200 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Зимна мека пшеница, спелта, зимна ръж, зимно тритикале

  Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)
  Широколистни плевели
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Тръстичина (Phalaris sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Широколистни плевели

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Зимна твърда пшеница
  Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.) Широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-37 (3 листа разтворени-флаговият лист едва видим, все още свит)  пролетно приложение)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Тръстичина (Phalaris sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Широколистни плевели

  Доза

  150-200 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Зимна мека пшеница, спелта, зимна ръж, зимно тритикале

  Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)
  Широколистни плевели
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Тръстичина (Phalaris sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Широколистни плевели

  Доза

  150-200 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Зимна мека пшеница, спелта, зимна ръж, зимно тритикале

  Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)
  Широколистни плевели
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Тръстичина (Phalaris sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Широколистни плевели

  Доза

  150-200 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Зимна мека пшеница, спелта, зимна ръж, зимно тритикале

  Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)
  Широколистни плевели
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка