Препарати

ТАЗОЛ 250 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.12.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: ТАЗОЛ 250 ЕВ е системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

   • Регистрации на ТАЗОЛ 250 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 33-59 (третият възел е най-малко на 2 см над втория възел-край на изкласяването)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 55-80: съцветията набъбват – цветчетата са затворени и плътно прилепнали – начало на узряване на зърната

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията мин/макс – 7-14
    Вода л/дка мин/макс – 100

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка