Препарати

СЪКСЕСЪР ТХ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СЪКСЕСЪР ТХ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    300 - 400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 20-50 л/дка

    Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
    Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.