Препарати

СФЕРА МАКС СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СФЕРА МАКС СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мрежести петна

    Листен пригор

    Брашнеста мана

    Листна ръжда

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Първият възел е поне на 1cm над възела на братене – начало на цъфтежа (BBCH 31- 61)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Церкоспороза

    Брашнеста мана

    Доза

    30 - 40 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    При поява на първи симптоми

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Брашнеста мана

    Фузариоза

    Кафява ръжда

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Първият възел е поне на 1 cm над възела на братене – край на цъфтежа (BBCH 31- 69)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка