Препарати

СУГОБИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

 • Да се спазва Закона за пчеларствот​о

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

15.05.2024

 • Missing thumbnail

  СУГОБИ е фунгицид, синтетичен, получен от стробилурин А (вторичен гъбичен метаболит, изолиран от гъбата Strobilurus tenacellus ), с превантивна, лечебна и ерадикативна активност.

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
  СУГОБИ е фунгицид с трансламинарно движение в растението, принадлежащ към семейството на стробилурините и е предназначен за профилактични третирания. Продуктът е селективен към полезни организми (пчели и членестоноги) и не влияе нито на ферментацията, нито на органолептичните свойства на вината. Продуктът трябва да се използва винаги като превантивна мярка, при наличие на условия, предразполагащи към развитие на болестите.

  Механизъм на действие:

  С трансламинарно действие, продължителен остатъчен ефект и мезофилно движение в листата, той се разпространява най-вече върху листата чрез дифузията си в газовата фаза. Действа върху мицела на гъбата, във фазата на спороношение и по време на покълването на спорите, блокиране на потока от електрони, блокиране на транспорта на електрони в позицията на комплекса цитохроми-bc 1 , предотвратявайки дишането на митохондриите. 

  Управление на резистентността :

  Многократната употреба на продукта трябва да се избягва. Редувайте продукта, смесен с фунгициди с различен начин на действие. Прилагайте продукта като превантивна мярка (трябва да се използва в ранните стадии на развитие на болестта. В комплект с нехимични методи. 

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СУГОБИ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Струпясване

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-14
  Вода л/дка мин/макс – 80-800 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Черно гниене

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  При десертни и винени сортове
  Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворениначало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 12-14
  Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка
  Не повече от три приложения за вегетационен период

  Срещу Черно гниене (Guinardia bidwellii)

  Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворени-начало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 12-14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Не повече от три приложения за вегетационен период

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Струпясване

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-14
  Вода л/дка мин/макс – 80-800 л/дка