Препарати

СТРЕЧ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.06.2023

 • Missing thumbnail

  СТРЕЧ е селективен хербицид, който се абсорбира от листата на плевелите и се пренася чрез флоема и ксилема. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растението, като блокира синтеза на аминокиселините. Чувствителните плевели спират
  развитието си незабавно след приложението на продукта. Плевелите постепенно променят цвета си до червено-жълтеникаво преди да настъпи загиването им след 20-25 дни.

  Спектър на действие:

  СТРЕЧ е активен срещу: балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense), видове кощрява (Setaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), лисича опашка (Alopecurus sp.), пирей (Agropyron repens), райграс (Lolium sp.), видове диви проса (Panicum sp.), див овес (Avena sp.), дива ряпа (Rhaphanus raphanistrum), звездица (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), кисели треви (Cyperus sp.), щир (Amaranthus retroflexus), абутилон (Abutilon teophrasti), росопас (Fumaria officinalis), видове лайка (Matricaria chamomilla), полски синап (Sinapis arvensis), спореж (Senecio vulgaris), видове лютичета (Ranunculus sp.), самосевки от слънчоглед.

  УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

  Внася се след поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза 2-ри до 8-ми лист (ВВСН 12-18), а балурът от семе или коренища е с височина 15-25 см (2-4 лист). Едногодишните житни и широколистни плевели трябва да се третират колкото е възможно по-рано, за предпочитане когато са във фаза от 2-ри до 4-ти лист. При забавяне на третирането, хербицидния ефект може да се намали в резултат на припокриване на част от плевелите с листата на царевицата.

  • Да не се третира с СТРЕЧ при студено време или когато царевицата е в стресово състояние.
  • Да не се прилага СТРЕЧ  при царевица, която е била третирана с органофосфорни инсектициди или хербициди на база бентазон.
  • Да не се прилага след 8-ми лист на царевицата. Дъжд паднал 4 часа след третирането не намалява хербицидния ефект на СТРЕЧ

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  Преди употреба, разклатете добре опаковката. Препоръчаната доза от СТРЕЧ се прилага с 20-40 литра вода за декар. Пръскачката трябва да бъде чиста, изправна и добре калибрирана. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с вода, прибавете необходимото количество от продукта и при непрекъснато разбъркване добавете останалото количество вода. Продължете разбъркването и по време на приложението.

  СМЕСИМОСТ:

  За да се разшири спектъра на действие, продукта може да се комбинира с продукти контролиращи широколистни плевели. Но поради голямото разнообразие от продукти на пазара, препоръчително е, да се направи тест за съвместимост преди приложение в
  резервоарна смес с други продукти.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на СТРЕЧ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтворен осми лист)

   Брой приложения мин/макс 1
   Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка