Препарати

СТОМП НОВ 330 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СТОМП НОВ 330 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    300 - 400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Гладиоли (луковици) – внася се след засаждане, преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Домати (разсадни) – Внася се преди разсаждане на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се преди разсаждане.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 - 500 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Пипер (разсаден) – Внася се преди разсаждане на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    500 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    230 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се в начало на вегетация на културата и до 2 лист плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се преди разсаждане.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се в начало на вегетация на културата и до 2 лист плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Рано на пролет, след първата обработка на почвата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и някои широколистни плевели.
    Внася се рано напролет, след първата обработка на почвата.