Препарати

СТОМП АКВА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.06.2024

  • Missing thumbnail

   Стомп Аква   е почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури.

   Механизъм на действие:

   • Стомп Аква е най-новата, уникална формулация, разработена от БАСФ в областта на почвените хербициди.
   • Активното вещество е затворено в микрокапсули, които не позволяват деактивирането и разрушаването му при сухи условия.
   • При поява на оптимална почвена влага продуктът се активира, капсулите се разтварят и бавно и поетапно освобождават активното вещество в почвата.
   • Разпределяйки се в повърхностния 2-3 см слой на почвата,
   • Хербицидът образува стабилен хербициден филм. Преминавайки през този филм, поникващите плевели влизат в контакт с активната субстанция, абсорбират част от нея и загиват.

   Работен разтвор: 20-30 л/дка

   Температурен диапазон на приложение: Да не се третира при температури над 30°С поради ускорено изпаряване на работния разтвор.

   Подвижност и фотостабилност:

   • Стомп Аква проявява добра ефикасност при лошо структурирани почви, но за пълно проявление на хербицидната му активност се препоръчва да се прилага върху добре обработени почви.
   • Стомп е изключително фотостабилен, поради което не е необходимо да се инкорпорира.
   • Свързва се бързо с почвените частици, придвижва се много бавно в дълбочина и не се отмива в почвените хоризонти. Изисква минимално количество валежи, за да се активира.
   • Благодарение на специалната си формулация от микрокапсули,
   • Стомп осигурява добри резултати дори при по-лоша обработка на почвата, сухи условия и наличие на растителни остатъци.
   • Капсулите не позволяват загуби на активното вещество при полепване по растителните остатъци, което е характерно за други почвени продукти.
   • Стомп е с иновативна, висококачествена, лесна за работа формулация, която не отделя неприятна миризма и оцветява много слабо техниката и работните съдове.

   Смесимост с други ПРЗ:

   Стомп Аква може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

   Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация. Ако третираното поле пропадне, на същото място може да бъде засят слънчоглед след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см или царевица чрез директна сеитба, без обработка на почвата.

   Не се препоръчва: Прилагане при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн)

   Предимства и ползи:

   • Чист старт на пролетните култури
   • Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата
   • Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди
   • Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди
   • Намалява риска от проявя на резистентност на плевелите.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СТОМП АКВА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане или при засети насаждения преди начало на вегетация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета

   Насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата (преди началото на вегетация)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Лук (от арпаджик)
   Внася се в начало на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Маруля и салати.
   Внася се преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   50 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване при BBCH 12-13 (2 листа разтворени – 3 листа разтворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
   Прилага се преди заливането на оризището

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 350 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2- ри лист на плевелите.

   Доза : 350 мл/дка

   Внася се в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите

   Доза : 300 – 350 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   260 мл/дка

   Карантинен срок

   120 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се преди или рано след поникване, до BBCH 16 на културата (шест разтворени листа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на разсада на полето.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Преди поникване

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   350 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета.
   Насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след засаждане на културата, преди появата на стъблото

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта.