Препарати

СТОМП АКВА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СТОМП АКВА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета.
    Насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    200 - 250 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    260 мл/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Допълнителна информация

    Внася се преди разсаждане или при засети насаждения преди начало на вегетация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди разсаждане на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба, преди поникване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди разсаждане на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди разсаждане на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата (преди началото на вегетация)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Лук (от арпаджик)
    Внася се в начало на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Маруля и салати.
    Внася се преди поникване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    200 - 250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди поникване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба/засаждане, преди поникване

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    300 - 350 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2- ри лист на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба, преди поникване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на разсада на полето.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба, преди поникване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    300 - 350 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    350 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2- ри лист на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след засаждане на културата, преди появата на стъблото

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    250 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта.