Препарати

СПЕКТРУМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   Спектрум е селективен, почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели

   Механизъм на действие:

   Спектрум е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила (кълна) на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.

   Работен разтвор: 20-30 л/дка.

   Температурен диапазон на приложение: Да не се третира при температури над 30°С поради ускорено изпаряванее на работния разтвор.

   Подвижност и фотостабилност: Спектрум® е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи и не е необходимо да се инкорпорира. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което се придвижва слабо в дълбочина и не се отмива в почвените хоризонти. Изисква минимално количество валежи за да се активира. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структурирани почви.

   Смесимост с други ПРЗ: Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

   Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху следващите култури при нормално протекла вегетация. Ако третираното поле пропадне, след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.

   Не се препоръчва: Инкорпориране при слънчоглед, както и приложение при поникнали плевели след фаза котиледон/кълн.

   Предимства и ползи:
   • Чист старт на пролетните култури
   • Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата
   • Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди
   • Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди
   • Намалява риска от проява на резистентност на плевелите.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на СПЕКТРУМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 - 140 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контрулира и някои широколестни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 - 140 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контрулира и някои широколестни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 - 140 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контрулира и някои широколестни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 - 140 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контрулира и някои широколестни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   80 - 140 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контрулира и някои широколестни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културите.