Препарати

СОРИАЛ ЛХ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм и спектър на действие:
   Сориал ЛХ
   е системен фунгицид срещу мана в лозя с уникално действие срещу патогена, осигурявайки продължително последействие и сигурна защита на листата и плодовете. Активното вещество калиеви фосфонати прониква в дълбочина през епидермиса в паренхимните тъкани на листата като разрушава хаусторийте, инхибира образуването на клетъчната стена и предотвратява образуването на нови спори. По този начин вегетативните части формирани между две третирания са изцяло защитени от последваща зараза.

   Като системен фунгицид Сориал ЛХ действа системно с продължително защитно и антиспоролантно действие, като унищожава причинителите на болести вътре в паренхимната тъкан и епидермисът на листата. Продуктът принадлежи към групата на продуктите за растителна защита със зелен физиологичен ефект, засилващ естествените защитни механизми на растенията срещу биотични и абиотични фактори. Реколтираното грозде, както и виното е с одобрени качествени показатели.

   Ползи

   • Отлична ефикасност срещу краста, когато се използва с допълнителни продукти
   • Директна активност върху ранните етапи на растеж на патогените
   • Индиректна активност чрез индуциране на естествени защитни механизми на растенията
   • Специално формулиран, за да осигури най-добрите нива на контрол
   • Напълно одобрен продукт за растителна защита

    

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:
   При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитооборота.

   Смесимост: Сориал ЛХ е смесим с други фунгициди с контактно действие разрешени за извеждане на борба с мана по лоза. Съвместим с други продукти, включени в програми за интегрирана растителна защита. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. Да не се смесва с листни торове съдържащи азот.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СОРИАЛ ЛХ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 - 400 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 16- 79 (шест листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

   Брой мин/макс приложения – 5
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

   Ограничава се употребата на продукти, съдържащи активни вещества, които могат да доведат до образуване на фосфонова киселина общо до 10 кг еквивалент на фосфонова киселина/ха годишно.