Препарати

СОНИДО 400 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СОНИДО 400 ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Западен коренов царевичен червей

    Телени червеи

    Шведска муха

    Житна муха

    Доза

    125 мл/сеитбена единица

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Доза – 125мл/50 000 семена