Препарати

СОЛФО 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: СОЛФО 80 ВГ е несистемен неорганичен фунгицид с контактно и фумигиращо действие.

   • Регистрации на СОЛФО 80 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-51 (пълно разтва-ряне на котиледоните-първо съцветие изправена пъпка,първа цветна пъпка)

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-60 (покой-отворени първи цветове) и след 69 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след ВВСН 69 (край на цъфтежа:паднали са всички венчелистчета).

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-60 (покой-отворени първи цветове) и след 69 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    400 г/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Първо приложение от ВВСН 15-18 (растежа продължава до петите листа са отворени до растежа продължава до осем и повече листа са отворени)

    Брой мин/макс приложения – 8
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след ВВСН 69 (край на цъфтежа:паднали са всички венчелистчета).

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след ВВСН 69 (край на цъфтежа:паднали са всички венчелистчета).

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след ВВСН 69 (край на цъфтежа:паднали са всички венчелистчета).

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    750 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00-60 (покой-отворени първи цветове) и след 69 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка