Препарати

СОЛОФОЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • контактен фунгицид с предпазно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.04.2024

 • Missing thumbnail

  Солофол е контактен фунгицид с предпазно действие.

  Инхибира клетъчното делене на микроорганизмите и се използва при лозята за борба с мана (Plasmopara viticola) в доза 0,1 – 0,15 кг/дка  (10 – 15 g/100 m2) при разход 60 – 100 литра/дка вода (6-10 л/100 м2). Времето на първото приложение се определя въз основа на прогнозата за поява на болестта в зависимост от инфекциозния потенциал. Тоест въз основа на наблюдение с помощта на препоръчаните методи за мониторинг на вредителите.

  Третирайте превантивно, най-късно след постигане на условията за инфекция (степени 53-81 по скалата на BBCH), през интервал от 8 – 12 дни.

  Продуктът може да се използва върху една и съща повърхност максимум 4 пъти през годината.

  Забележка:

  – Солофол може да се смесва с препарати на базата на фосетил-алуминий, меден-оксихлорид, цимоксанил, манкоцеб, металаксил, офурас, беналова киселина, оксадиксил, каптафол.
  – Не трябва да се смесва с бордолезов разтвор, други алкални препарати и ЕК формулации.

  Отрицателни ефекти върху растенията (фитотоксичност):

  • При сортовете Златни делишес и Цървени делишес и Стейман венсеп може да предизвика омрежване на ябълковите плодове в периоди на обилни валежи, ако се прилага от началото на цъфтежа до 30 дни след окапване на коронните листа.
  • Може да бъде фитотоксично за круши D’Anjou
  • Може да причини изгаряния по лозите, ако третирането се извършва през продължителен период на много горещо и сухо време.
  • Не трябва да се използва в периода от началото на цъфтежа, до 30 дни след окапването на коронните листа (лозата).

  Приложение:

  • Култура: Десертни сортове
  • Във фаза BBCH 12-69 (вторите листа са отворени – край на цъфтежа).
  • Карантинен срок: 70 дни

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на СОЛОФОЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Екскориоза

  Доза

  188 г/дка

  Карантинен срок

  70 дни

  Вреда

  Мана

  Доза

  188 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Вреда

  Мана

  Доза

  188 г/дка

  Карантинен срок

  70 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (винени сортове) – 28 дни карантина.

  Лозя (десертни сортове) – 70 дни карантина.
  Във фаза BCH 05- 12(„мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх- вторите листа са отворени)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между третиранията – 7
  Вода л/дка мин/макс- 7
  Максимален брой третирания за сезон – 7