Препарати

СОЛИГОР 425 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.11.2023

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
   СОЛИГОР 425 ЕК е вегетационен, системен, широкоспектърен фунгицид с предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. Продуктът съдържа протиоконазол – триазол от 3-то най-ново поколение, допринасящ за отличният фунгициден ефект. Тебуконазол е от групата на азолните фунгициди, като функцията му е да прекъсва биосинтезата на ергостерол при гъбите. Активното вещество спироксамин e от групата на спирокеталамините, спира стеролния синтез при патогените на две нови места в химическата верига, подобрява абсорбирането на триазолите и правилното им разпределение в растението.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с
   разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ:
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, в отделен съд, преди смесването му с друг продукт.

   • Регистрации на СОЛИГОР 425 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мрежести петна

    Листен пригор

    Листна ръжда

    Брашнеста мана

    Доза

    70 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Фузариоза по класа

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни петна

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Брашнеста мана

    Мрежовидни листни петна

    Снежна плесен

    Доза

    70 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Фузариоза по класа

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Листен пригор

    Брашнеста мана

    Доза

    70 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Фузариоза по класа

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Листни петна

    Листен пригор

    Брашнеста мана

    Мрежовидни листни петна

    Снежна плесен

    Доза

    70 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Фузариоза по класа

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация