Препарати

СОЛИГОР 425 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
   СОЛИГОР 425 ЕК е вегетационен, системен, широкоспектърен фунгицид с предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. Продуктът съдържа протиоконазол – триазол от 3-то най-ново поколение, допринасящ за отличният фунгициден ефект. Тебуконазол е от групата на азолните фунгициди, като функцията му е да прекъсва биосинтезата на ергостерол при гъбите. Активното вещество спироксамин e от групата на спирокеталамините, спира стеролния синтез при патогените на две нови места в химическата верига, подобрява абсорбирането на триазолите и правилното им разпределение в растението.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с
   разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ на Солигор 425 ЕК:
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, в отделен съд, преди смесването му с друг продукт.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СОЛИГОР 425 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мрежести петна

   Листен пригор

   Листна ръжда

   Брашнеста мана

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Кафява ръжда

   Жълта Ръжда

   Брашнеста мана

   Мрежовидни листни петна

   Снежна плесен

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Брашнеста мана

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Листен пригор

   Брашнеста мана

   Мрежовидни листни петна

   Снежна плесен

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация