Препарати

СОЙЛГАРД 1.5 ГР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  18.04.2024

  • Missing thumbnail

   СОЙЛГАРД 1.5 ГР е инсектицид за контрол на телени червеи (Agriotes sp.) и западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera) при царевица в доза 1,22 кг продукт/дка (91.5 г продукт/100 линейни метра (междуредие от 75 см).

   Механизъм на действие:

   СОЙЛГАРД 1.5 ГР е микрогранулат за дезинфекция на почвата от пиретроиден тип, съдържащ активната съставка тефлутрин.
   Синтетичните пиретроиди са високоефективни контактни инсектициди. Те са практически безвредни за организми с постоянна телесна температура (топлокръвни), тъй като хиалиновата обвивка, предпазваща нервните пътища, предотвратява свързването на активното вещество с нервната мембрана, за разлика от нервната система на насекоми и животни с променлива телесна температура (риби, насекоми, земноводни), където тази защитна “обвивка” отсъства.
   Ацетилхолинът, произведен в крайната пластина на нервната клетка, която предава стимула (пресинаптичен), се освобождава в пролуката между нервните клетки (синапс) и достига до рецепторите на мембраната на клетката, която получава стимула (постсинаптичен). Когато се свърже с рецепторите, той предизвиква промени в мембранните йонни канали в отговор на нервния стимул. Поради това Na+ пропускливостта на клетъчната мембрана се повишава. Средствата от пиретроиден тип блокират пропускливостта на Na+ йонните канали, създавайки непрекъснат нервен стимул, като по този начин нарушават движението на вредителя и го убиват.

   Предимства на СОЙЛГАРД 1.5 ГР:

   • Поради липофилния характер на активната съставка тефлутрин, той е силно разтворим в мазнини и масла, но има слаба разтворимост във вода.
   • В резултат на това има минимално вертикално или хоризонтално движение в почвата, когато е изложено на влага/дъжд. Въпреки това, той е силно свързан с органичната материя и глинестите минерали в почвата.
   • Благодарение на свойството си да образува газ, той прониква (дифундира) бавно в почвените частици.
   • По този начин той може да упражнява своя паралитичен ефект върху мускулната тъкан както чрез дихателната система, така и върху кожната тъкан на насекоми, увреждащи почвата.
   • В резултат на това насекомите спират да се хранят и умират. Това се допълва от репелентния (възпиращ) ефект на тефлутрин срещу почвените вредители.
   • Благодарение на всички тези свойства, активната съставка тефлутрин може да осигури дълготрайна и надеждна биологична ефикасност срещу почвени вредители дори при неблагоприятни условия на околната среда.
   • Тефлутринът е едно от най-ефективните активни вещества срещу ларвите на царевичния червей.

    

   Ползи от използването на СОЙЛГАРД 1.5 ГР

   • осигурява ефективно решение за контрол на царевичния червей,
   • ефективен срещу основните почвени вредители
   • Осигурява едно от най-рентабилните решения за контрол на пренасяните от почвата вредители.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СОЙЛГАРД 1.5 ГР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Телени червеи

   Доза

   1.22 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се по време на сеитба
   Брой мин/макс приложения – 1 91,5 г продукт / 100 линейни метра (междуредие от 75 см)