Препарати

СМЕРЧ 24 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.07.2023

 • Missing thumbnail

  Смерч 24 ЕК е почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели. Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК. Паднал дъжд засилва действието на продукта.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Като почвен хербицид Смерч 24 ЕК образува филм върху почвената повърхност и унищожава плевелите още при тяхното поникване. Продукта действа, като нарушава процеса на фотосинтеза на плевелите, поради, което за ефективното му действие е необходима светлина.

  ПРЕПОРЪКИ:

  При слънчоглед на по леки почви да се прилага в по- ниската доза.
  По- високата доза да се използва при по- тежки почви и висока плътност на плевелите.
  В зависимост от климатичните условия последействието на Смерч 24 ЕК е до 5- 6 месеца.
  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СМЕРЧ 24 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза През цялата вегетация (от есента до рано напролет).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза През цялата вегетация (от есента до рано напролет).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза През цялата вегетация (от есента до рано напролет).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза През цялата вегетация  без опадали по земята маслини.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза През цялата вегетация (от есента до рано напролет).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се След сеитба, преди поникване (преди 30-ти април)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
   Насочено пръскане в редовете на културата, ширина на лентата на третиране от 28 до 36 см при междуредово разстояние от 76 см

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контролира и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка