Препарати

СКОР 250 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.11.2023

  • Missing thumbnail

   Начин на действие: СКОР 250  ЕК е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.

   • Регистрации на СКОР 250 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Брашнеста мана

    Септориоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Артишок
    Алтернариоза (Alternaria spp.); брашнеста мана (Erysiphe sp., Leveillula sp.); аскохитоза (Mycosphaerella brassicicola) – внася се във фаза ВВСН 40-46 (образувана от 10% до 60% от листната маса, характерна за вариетета)
    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

    Доза на употреба:  0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Брашнеста мана

    Аскохитоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Броколи
    Алтернариоза (Alternaria spp.); брашнеста мана (Erysiphe sp., Leveillula sp.); аскохитоза (Mycosphaerella brassicicola) – внася се във фаза ВВСН 40-46 (главите на броколи започват формиране;ширина на нарастващия връх > 1см-60%
    от очаквания диаметър е достигнат )
    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

    Доза на употреба 0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви петна

    Алтернариоза

    Брашнеста мана

    Сухо стъблено гниене

    Пръстеновидни петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Брюкселско зеле
    Срещу Кафяви петна (алтернариоза) (Alternaria spp.), брашнеста мана (Erysiphe spp.), сухо стъблено гниене (Leptospaeria maculans=Phoma lingam), пръстеновидни петна (Mycosphaerella brassicicola) – внася се във фаза ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)
    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

    Доза на употреба: 0,05% (50 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Аскохитоза

    Пръстеновидни петна

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Грах
    Срещу Аскохитоза (Ascochyta pisi), пръстеновидни петна (Mycosphaerella sp.) – внася се във фаза ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждат извън листата-шушулките са достигнали типичен размер)
    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 40-50 л/дка

    Доза на употреба: 0,04% (40 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Полско производство – Внася се във фаза ВВСН 51- 86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
    Оранжерийно производство – Внася се във фаза ВВСН 21- 89 (поява на 1-во странично разклонение-пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листна плесен

    Кафяви петна

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0,05% или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    Карантина:

    Полско произдвоство – 7 дни
    Оранжерийно производство 3 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    15-30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Мушмули, дюли
    Струпясване (Venturia pirina) – внася се във фаза ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете са отворени-начало на узряване)
    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Доза на употреба 0,015-0,03% (15-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Церкоспороза

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    0,03% или 30 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхносттакореноплодите са в техническа зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100
    Внася се във фаза ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Аскохитоза

    Пръстеновидни петна

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Зелен фасул, грах с шушулки
    Срещу Аскохитоза (Ascochyta pisi), пръстеновидни петна (Mycosphaerella sp.) – внася се във фаза ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждатчушки:отделни фасулеви зърна се виждат лесно)
    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 40-50 л/дка

    Доза на употреба: 0,04% (40 мл продукт/ дка при 100 л раб. р-р)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Къдравост

    Доза

    20-30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0.02 – 0.03 % или 20-30 мл/дка при работен р-р 100
    Внася се във фаза ВВСН 60 (първи отворени цветове) до 7 дни преди прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви петна

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 40-85 (начало на образуване на клубени-плодовете от 1-во плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100
    Внася се във фаза ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Полско производство – Внася се във фаза ВВСН 51- 86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
    Оранжерийно производство – Внася се във фаза ВВСН 21- 89 (поява на 1-во странично разклонение-пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    15-20 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0.015 – 0.02 % или 15-20 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете отворени-начало на узряване: поява на специфичното за сорта оцветяване)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Да се спазва Законът за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Антракноза

    Дидимела

    Ръжда

    Доза

    30-40 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Малини, къпини
    Брашнеста мана (Podosphaera spp.); антракноза (Drepanopeziza spp.); дидимела (Didymella sp.), ръжда (Phragmidium sp.) – внася се във фаза ВВСН 31-49 (леторастите достигат 10% от окончателната си дължина (25 см)-видими
    първи цветни пъпки)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Доза на употреба: 0,03-0,04% (30-40 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Черно гниене

    Доза

    12-20 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    0.012 – 0.02 % 12 – 20 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 12-85 (вторите листа са отворени-омекване на зърната)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Брашнеста мана

    Септориоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Магданоз
    Алтернариоза (Alternaria spp.); брашнеста мана (Erysiphe heraclei, Erysiphe cichoracearum), септориоза (Septoria spp.) – внася се във фаза ВВСН 40 (корените започват да нарастват (диаметър>0,5 см))

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

    Доза на употреба: 0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Антракноза

    Дидимела

    Ръжда

    Доза

    30-40 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Малини, къпини
    Брашнеста мана (Podosphaera spp.); антракноза (Drepanopeziza spp.); дидимела (Didymella sp.), ръжда (Phragmidium sp.) – внася се във фаза ВВСН 31-49 (леторастите достигат 10% от окончателната си дължина (25 см)-видими
    първи цветни пъпки)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Доза на употреба: 0,03-0,04% (30-40 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни петна

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 75-85 (размер на плода около 50% от типичния за сорта-увеличаване на специфичното за сорта оцветяване).

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14
    Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    15-30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Мушмули, дюли
    Струпясване (Venturia pirina) – внася се във фаза ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете са отворени-начало на узряване)
    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Доза на употреба 0,015-0,03% (15-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Къдравост

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Доза

    20-30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Нектарини
    Къдравост (Taphrina deformans), брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa v. persicae) кафяво гниене (Monilia spp.) – внася се във фаза ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок
    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7-14
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    Да се спазва Законът за пчеларството

    0,02-0,03% (20-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100
    Във фаза ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
    Карантина:

    Полско производство – 3 дни
    Оранжерийно производство 7 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяви петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100
    Във фаза ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяво гниене

    Брашнеста мана

    Къдравост

    Доза

    20-30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0.02 – 0.03 % или 20-30 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок.

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7-14
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Полско производство – Внася се във фаза ВВСН 51- 86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
    Оранжерийно производство – Внася се във фаза ВВСН 21- 89 (поява на 1-во странично разклонение-пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Къдравост

    Доза

    20-30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0.02 – 0.03 % или 20-30 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 60-87 (първи отворени цветове-беритбена зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Да се спазва Законът за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    0.05 % или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Полско производство – Внася се във фаза ВВСН 51- 86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
    Оранжерийно производство – Внася се във фаза ВВСН 21- 89 (поява на 1-во странично разклонение-пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листен пригор

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    0,05% или 50 мл/дка при работен р-р 100
    Във фаза ВВСН 40-49 (начало на формиране на главите-край на нарастване на корена).

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Къдравост

    Доза

    20-30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Бяла ръжда

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    0.02 – 0.03 % или 20-30 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 60-87 (първи отворени цветове-беритбена зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Да се спазва Законът за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Струпясване

    Доза

    15-20 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0.015 – 0.02 % или 15-20 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете отворени-начало на узряване: поява на специфичното за сорта оцветяване)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

    Да се спазва Законът за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    0,05% или 50 мл/дка при работен р-р 100л
    Внася се във фаза ВВСН 65-89 (пълен цъфтеж: отворени вторични и третични цветове-втора реколта:повечето плодове са оцветени)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка