Препарати

СКАБ 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.05.2024

  • Missing thumbnail

   СКАБ 80 ВГ е фунгицид с контактно действие, предназначен за превантивно пръскане на ябълки, круши, дюли, мушмули и круши Наши. Препоръчва се употребата му и на есен.

   Начин на действие: 

   СКАБ 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично предпазно действие при широк кръг от болести по редица селскостопански култури

   СКАБ 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично предпазно действие срещу струпясване, ескориоза и почвени патогени по редица селскостопански култури. Инхибитор на кислородния обмен в клетъчният метаболизъм, той задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както в начални, така и в напреднали стадии на инфекцията

   Фунгицидът задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както в начални, така и в напреднали стадии на инфекцията. Калибровайте правилно оборудването съобразно необходимото количество разтвор за хектар, съгласно дебита на пръскачката (л/мин), скоростта и ширината на междуредието, като се направи необходимото, за да се осигури равномерно разпределение на сместа

   Предимства:

   • Контактен фунгицид с предпазно действие
   • Многостранен инхибитор
   • Гарантирана ефективност при различни температури на въздуха
   • Дългосрочен ефект

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   При ябълки и круши за контрол на струпясване (Venturia spp.), антракноза (Gleosporium spp.),
   късно кафяво гниене по плодовете (Monilia fructigena), нектриален рак (Nectria galligena) и
   Stemphylium vesicarium (само по круша), в доза 188 г продукт/дка. Прилага се от фенофаза на
   развитие на културата ВВСН 51 – „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци“.

   РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

   При дюли, мушмули, круши-Наши за контрол на късно кафяво гниене (Monilinia fructigena),
   при дюли за контрол на загиване (мумифициране) завръзите на дюлята (Monilinia cydoniae),
   в доза 188 г продукт/дка. Прилага се от фенофаза на развитие на културата ВВСН 51 –
   „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени
   участъци“.

   СКАБ 80 ВГ не оказва ефект върху следващите култури в сеитбообращението. Сеитба на следващи култури – без ограничения. Ефикасен и безопасен при ниски и високи температури.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СКАБ 80 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Доза

   50 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимално употреба

   комплекс от фитопатогенни гъби (ZZYYFF) – внася се във фаза BBCH 13-69

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Късно кафяво гниене

   Струпясване

   Антракноза

   Кафяво гниене

   Сиви листни петна

   Загиване на завръзите на дюлята

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреби

   Срещу Късно кафяво гниене (Monilinia fructigena)

   Внася се във фаза от ВВСН 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци
   Брой мин/макс приложения -7
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150

   Срещу Струпясване (Venturia sp.), Антракноза (Gleosporium sp.), Кафяво гниене (Monilia sp.), Сиви петна (Mycosphaerella sp.)

   Внася се във фаза ВВСН 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки) Брой мин/макс приложения -4
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка

   Срещу Загиване (мумифициране) завръзите на дюлята (Monilinia cydoniae)

   Внася се във фаза От ВВСН 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци
   Брой мин/макс приложения -7
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   180 - 210 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-69 (първи отворени цветове-край на цъфтежа)

   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 120 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Антракноза

   Късно кафяво гниене

   Бактериален рак

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Струпясване

   Антракноза

   Кафяво гниене

   Сиви листни петна

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се От фаза BBCH 51 ( Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци )

   Брой мин/макс приложения – 1-7
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, Съответно 1052,8 г. каптан/дка

   Минимална употреба

   Срещу Струпясване (Venturia sp.), Антракноза (Gleosporium sp.), Кафяво гниене (Monilia sp.), Сиви петна (Mycosphaerella sp.)

   Внася се във фаза ВВСН 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки

   Брой мин/макс приложения -4
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Късно кафяво гниене

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Сиви листни петна

   Антракноза

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимални употреби

   Срещу Късно кафяво гниене (Monilinia fructigena)

   Внася се във фаза от ВВСН 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци
   Брой мин/макс приложения -7
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка

   Срещу Струпясване (Venturia sp.), Антракноза (Gleosporium sp.), Кафяво гниене (Monilia sp.), Сиви петна (Mycosphaerella sp.)

   Внася се във фаза ВВСН 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Къдравост

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи – край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)); ВВСН 31-50 (начало на развитие на леторастите – цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи)

   Брой мин/макс приложения – 4

   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Антракноза

   Късно кафяво гниене

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Черни раковини

   Струпясване

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сиви листни петна

   Доза

   188 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се От фаза BBCH 51 ( Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци )

   Брой мин/макс приложения – 1-7
   Интервал между приложенията- 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, Съответно 1052,8 г. каптан/дка

   Минимална употреба

   Срещу Огнен пригор (Erwinia amylovora) Черни раковини (Botryosphaeria obtusa) Струпясване (Venturia inaequalis)

   Внася се във фаза От ВВСН 99-50 Продукцията е прибрана-набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участици

   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетационен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка

   Минимална употреба

   Срещу Сиви петна (Mycosphaerella sp.)

   Внася се във фаза от ВВСН 99-50 Продукцията е прибрана-набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участици

   Брой мин/макс приложения – 4
   Вода л/дка мин/макс – 100-150
   Максималното количество продукт на култура за вегетацио нен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка