Препарати

СКАБ 480 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

 • При спазване на Закона за пчеларството

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.11.2023

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие: СКАБ 80 ВГ е фунгицид за превантивно третиране на ябълки, круши, дюли, мушмули и круши Наши.

  Смесимост на продукта: СКАБ 80 ВГ трябва да се използва самостоятелно.

  Фитотоксичност: СКАБ 80 ВГ прилаган при ябълки в препоръчаната доза 188 г продукт/дка (150,4 г.а.в./дка) не води до проява на фитотоксичност.

  Резистентност: За да намалите появата на устойчивост у патогените, се препоръчва използването на фунгициди с различен механизъм на действие в схемата за борба.

  Указания за приготвяне на работния разтвор:
  Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода и включете бъркалките. Прибавете нужното количество СКАБ 80 ВГ в резервоара и допълнете с вода до необходимият обем. Изплакнете празната опаковка и добавете водата към пръскачката. Прибавете останалото количество вода при непрекъснато разбъркване.

  Внимание: По време на смесване/зареждане/ и прилагане на продукта, използвайте подходящи предпазни средства, носете защитни дрехи и подходящи ръкавици. Пазете очите/лицето. При следващо влизане в третираните насаждения носете предпазно облекло за да се избегне контакт с кожата.

  • Регистрации на СКАБ 480 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 51 (набъбване на неразцъфналите пъпки) м. април.

   Брой мин/макс приложения – 1-4.
   Интервал между приложенията – 10 дни.
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 51 (набъбване на неразцъфналите пъпки) м. април.

   Брой мин/макс приложения – 1-4.
   Интервал между приложенията – 10 дни.
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка.