Препарати

СИ 533

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • С контактно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

12.04.2024

 • Missing thumbnail

  СИ 533 е почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • При слънчоглед прилагайте по-ниската доза на по-леки почви и по-слабо заплевеляване, а по-високата – на по-тежки почви и по-висока плътност на плевелите.
  • С различни дози СИ 533 може да се използва при лук, соя, фъстъци, памук, домати, пипер, тютюн, овощни градини и др.
  • Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели.
  • Продължително последействие, което защитава културните растения от плевели почти до края на вегетацията.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Като почвен хербицид СИ 533 образува филм върху почвената повърхност и унищожава плевелите още при тяхното поникване. Продукта действа, като нарушава процеса на фотосинтеза на плевелите, поради, което за ефективното му действие е необходима светлина.

  ПРЕПОРЪКИ:

  При слънчоглед на по леки почви да се прилага в по- ниската доза.
  По- високата доза да се използва при по- тежки почви и висока плътност на плевелите.
  В зависимост от климатичните условия последействието на СИ 533 е до 5- 6 месеца.
  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СИ 533 за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Маслини
  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кокошо просо

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след засяване, преди поникване (преди 30-ти април).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
  Насочено пръскане в редовете на културата, ширина на лентата на третиране от 28 до 36 см при междуредово разстояние от 76 см.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Доза

  62.5 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (покой)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
  Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка