Препарати

СИСТАН 20 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СИСТАН 20 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Декоративни храсти в разсадници:

     Брашнеста мана (Erysiphae spp., Sphaerotheca spp. ), Ръжда (Puccinia spp.), Кафяви петна по листата на тополите(Drepanopeziza punctiformis)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.037 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    0.025 - 0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-120 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.028 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Антракноза

    Доза

    25 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    0.028 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Черно гниене

    Доза

    0.015 - 0.028 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Антракноза

    Доза

    25 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.037 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.037 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Доза

    0.025 - 0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-120 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Доза

    0.025 - 0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-120 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.0375 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.028 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    0.03 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Работен разтвор 75-100 л/дка