Препарати

СИРТАКИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СИРТАКИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване BBCH 01-08 Начало на покълнване: поява на кълнове /< 1мм/до стъблата нарастват към почвената повърхност Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин макс – 20-50 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Ориз (засят на сухо) – След сеитба преди поникване BBCH 01-08 Начало на набъбване на семето до поява на колеоптила.
    Ориз (засят във вода) преди сеитба BBCH 00 сухо семе или рано след поникване BBCH 12-14 две листа разтворени до четири листа разтворени.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин макс – 20-50 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    30 - 40 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    30 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    30 - 40 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба преди поникване – до BBCH 01-08 Начало на набъбване на семето до хипокотила достига повърхността на почвата: вижда се извивката на хипокотила.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Трети-рането да се лока-лизира в редовете на култу-рата.