Препарати

СИМБАЛ 45 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
   СИМБАЛ 45 ВГ е нов фунгицид със системно действие. Той блокира покълването на спорите, формирането на хаустория и растежа на патогенния мицел. СИМБАЛ 45 ВГ подтиска окислителните процеси в клетката, ензимите участващи в процесите на карбоксилаза, фосфатния метаболизъм и цитратния синтез. Симоксанил притежава лечебен ефект, прониква бързо през листата и унищожава вече проникналата зараза попаднала 48 часа преди третирането.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
   СИМБАЛ 45 ВГ контролира причинителя на мана по картофите /Phytophthora infestans/ Максимален брой приложения на продукта в програма за лечение състоящо се само от симоксанил – две, и до шест приложения за вегетационен период в смес с предпазен фунгицид за да се намали рискът от резистентност.

   ПРЕПОРЪКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
   При картофи СИМБАЛ 45 ВГ може да бъде прилаган от 10 -15 см височина на картофите до края на вегетацията. (По време на активен растеж, фаза BBCH19 – BBCH 91). Продукта може да бъде се употреби заедно с предпазен фунгицид. Количество работен разтвор 30-60л дка. СИМБАЛ 45ВГ трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в този етикет.

   УСТОЙЧИВОСТ НА ОТМИВАНЕ:
   СИМБАЛ  е устойчив на отмиване от дъжд след изсъхване на работния разтвор по растителните части – 2 часа след пръскане. Ако падне дъжд (20 мм) преди да са изтекли 2 часа от третирането, то ефекта на продукта може да се намали и третирането трябва да се повтори.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СИМБАЛ 45 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   25 г/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза След фаза BBCH 109 – разтваряне на 9 или повече листа на главното стъбло (> 4cm)

   Брой мин/макс приложения – 2-6
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка