Препарати

СИЕЛЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СИЕЛЕКС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Рамулариоза

    Септориоза

    Доза

    80 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълто-кафяви петна

    Листен пригор

    Мрежести петна

    Хелминтоспориоза

    Доза

    100 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).
    Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Доза

    80 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Хелминтоспориоза

    Доза

    100 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    ВВСН 31-65 (първия възел е поне 1см над възела на братене – пълен цъфтеж).
    Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

    Работен разтвор 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Листен пригор

    Доза

    80 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -пълен цъфтеж).
    Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.